APP INFO

I appen ser du inte dina egna priser utan endast grundpriser.

Om du loggar in och lägger en order i appen så kommer order att registreras med dina korrekt priser även om du i APPEN bara ser grundpriserna.