Besparing

En luft-luft värmepump kan minska elkonsumtionen med drygt 70%


Mer än hälften av de svenska småhusen använder någon form av värmepump (enligt Energimyndighetens statistik från 2014) Idag är det troligtvis ännu fler, s
om en kompletterande värmekälla kan en värmepump reducera elräkningarna drastiskt. Men hur stor blir besparingen?

Ingen har i siffror visat hur mycket det exakt rör sig om. Därför genomförde vi 2010 en egen studie ”Besparingspotential för värmepumpar i tre svenska städer”. Även om denna nu är några år gammal så visar den  att en genomsnittlig småhusägare kan sänka elkonsumtionen för uppvärmningen med drygt 70% under ett års tid.

Studien, som är baserad på data från tre svenska orter, visar att en genomsnittlig villaägare kan spara tusentals kronor om året genom att komplettera uppvärmningen med en luft-luft värmepump. Detta gäller oavsett var i landet man bor och även med varierande utomhustemperaturer. Lite förvånande är att man även sparar pengar under sommarmånaderna. En genomsnittlig villaägare i Örebro kan reducera sitt elbehov med drygt 300kWh under augusti månad. Motsvarande siffra under januari är 1524 kWh.Om man förutsätter att en kWh kostar en krona innebär det en besparing på 300 kronor under augusti månad, och 1524 kronor i januari. Som villaägare har man tjänat in pumpen på två år. På ett helt år kan det röra sig om besparingar på upp till 11 000 kronor för en genomsnittlig villaägare.

Förutsättningar för studien:
Energibesparingen i ett hus med värmepump som kompletterande värmekälla är beräknad utifrån tre faktorer: medeltemperaturen på orten, husets värmebehov och värmepumpens effektivitet. De orter som ingår i studien är Luleå, Örebro och Malmö. Två jämförelser har gjorts vad gäller temperaturen: det extremt kalla året 2010 samt ett medelvärde för åren 2004 – 2011.

Temperaturangivelserna baseras på statistik från SMHI och är genomsnittlig medeltemperatur per månad. Värmebehovet är ett schablonvärde som representerar ett traditionellt småhus på orten.

Studien genomfördes med data för Panasonic Nordic HE9LKE luft/luft-värmepump vilken hade ett COP på  5,56 dagens motsvarande Panasonic HZ9RKE-1 har ett COP på 5,61 (SCOP 5,20) inte så stor skillnad men givetvis gör det att kalkylen idag ser något bättre ut. Dagens pumpar ger dock mycket mer tillbaka vid våra nordiska lägre temperaturer (SCOP) än tidigare pumpar

Teknisk specifikation:
Verkningsgrad avser systemmånadsvärmefaktorn, den är teoretiskt beräknad och visar värmepumpens effektivitet över en månad. En värmepump med en verkningsgrad på 5,0 avger fem gånger mer värmeenergi än den el som tillförs luftluftvärmepumpen. För att komma nära verkligheten är värmefaktorn beräknad på ett genomsnitt i förhållande till medeltemperaturen. Husets planlösning och möbleringen har en stor inverkan på hur stor den verkliga värmefaktorn blir. Avgiven värmeeffekt mäts vid en inomhustemperatur på +20°C. Alla mätvärden avseende produkten kommer direkt från tillverkaren och är uppmätta enligt branschstandard.

* med elkonsumtion avses elkonsumtionen


www.smhi.se

www.scb.se
www.energimyndigheten.se
www.eurovent.com
www.panasonic.se