Felsökning


På vissa modeller finns det en lucka, alternativt en skjutlucka på fjärrkontrollen. Under luckan finner ni de knappar som behövs för att ta fram felkoder.

OBS! Information för vidare felsökning är INTE avsedd för allmänheten.Produkter som drivs med el och köldmedia bör servas och repareras endast av erfarna reparatörer/tekniker med rätt behörighet. Varje försök att utföra service eller reparation på produkten eller produkterna som belastas med fel enligt informationen kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall om rätt kunskap saknas. Service och reparationer skall ALLTID utföras av reparatörer/tekniker med rätt behörighet.